Acceptatie andere seksuele geaardheid

d66

pvda logo

 

 

Alle jongeren doen mee in Krimpen!’

 

 

 

De PvdA en D66 in Krimpen aan den IJssel willen dat alle jongeren in de Krimpense gemeenschap volledig worden geaccepteerd en zich voldoende maatschappelijk kunnen ontwikkelen. Tijdens de gemeenteraad op 14 juni 2016 pleitten de PvdA en D66 gezamenlijk daarom voor meer aandacht op de Krimpense scholen voor de acceptatie van jongeren met een andere seksuele geaardheid. De partijen vinden, dat alle jongeren in de lokale samenleving mee doen.

Seksuele geaardheid: jongeren willen geen homoseksuele vrienden

‘Ondanks de aandacht die in Nederland bestaat voor de acceptatie voor personen met een andere seksuele geaardheid, blijkt uit de cijfers van het GGD dat één op de zeven jongeren geen homoseksuele vrienden in zijn omgeving wil.’ Arjan Neeleman, fractievoorzitter D66, spreekt van een zorgelijke ontwikkeling. ‘Wij moeten ons daarover uitspreken! Wij hebben gezamenlijk afgesproken dat iedereen ertoe doet. Ook onze jongeren. Daar moeten wij ons actief over uitspreken. Zeker als blijkt dat dit in het gedrang komt.’ Volgens Coen Derickx, raadslid van de PvdA, is de vorming tijdens de jeugd belangrijk voor de rest van het leven en moet de gemeente in actie komen als een gedeelte van de gemeenschap niet geaccepteerd wordt om wie ze zijn. ‘Dat noemen we ook wel eens ’de Kracht van Krimpen’ aldus Derickx.

Motie voor extra aandacht voor seksuele geaardheid

Pestgedrag op scholen neemt vandaag de dag door sociale media gemakkelijk en onzichtbaar toe. Beide fracties vinden het daarom belangrijk om de beeldvorming te bevorderen dat alle jongeren in onze lokale samenleving meedoen. Daarom verzoeken de PvdA en D66 in een gezamenlijke motie het college om deze zorgen actief onder de aandacht te brengen en daarover in gesprek te gaan met de scholen in Krimpen aan den IJssel. De motie werd met 12 stemmen voor (PvdA, D66, VVD, Stem van Krimpen en Leefbaar Krimpen) aangenomen. De christelijke partijen CDA, Christenunie en SGP stemden tegen.

Redelijke goede gezondheid

De motie is een reactie op een recent onderzoek van de GGD Rijnmond. Uit dat onderzoek blijkt dat over het algemeen de gezondheid van de jongeren redelijk goed is. Maar ook heeft één op de vijf jongeren zich de ’afgelopen week’ niet prettig gevoeld. Ook vermeldt datzelfde onderzoek dat één op de zeven jongeren bij het kiezen van vriendschappen met jongeren met een ander geloof, huidskleur, afkomst of geaardheid geen homoseksuele vrienden in zijn omgeving wil.

Niemand mag buiten de boot vallen

Het college heeft aangegeven de motie uit te voeren en aan de gemeenteraad verslag te doen over haar bevindingen, inclusief mogelijk concrete voorstellen voor de aanpak van de in het GGD-onderzoek gesignaleerde aandachtspunten. ‘Zodra er groepen jongeren buiten de boot dreigen te vallen, zal het college daar haar beleid op moeten aanpassen.‘ besluiten Derickx en Neeleman resoluut.

1 ster2 sterren3 sterren4 sterren5 sterren (Nog geen waardering)
Loading...

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *