Algemene voorwaarden Tripplead

Algemene voorwaarden Tripple-Ad (HalloKrimpen en HalloCapelle)

Aantal pagina’s

Het aantal pagina’s van de magazines is een veelvoud van vier. Plaatsing van advertenties en advertorials gebeurt in volgorde van toezegging. De laatst aangeleverde kopij wordt verzameld tot de volgende vier pagina’s gevuld worden. Ruimte reserveren voor komende edities is altijd mogelijk en gewenst.

Het minimum aantal pagina’s voor HalloKrimpen is 20 en voor HalloCapelle 24 pagina’s. 

 Deadline

Tripple-Ad hanteert een deadline voor aanleveren van kopij en/of het schrijven van een advertorial. Aan het zorgvuldig vormgeven van advertenties en advertorials wordt veel tijd en aandacht besteed om voor iedere adverteerder een optimaal opgemaakte publicatie in het magazine te kunnen plaatsen. Het aanleveren van kopij na de deadline kan tot gevolg hebben dat plaatsing niet mogelijk is.

Drukwerk en papier

De uitstraling van het magazine wordt mede bepaalt door papiersoort en dikte. De papierdikte is gerelateerd aan de omvang van de magazines en heeft te maken met het uiteindelijke gewicht in verband met bezorging.

Inhoud

Bij zowel advertenties als advertorials streven we ernaar zo unique mogelijk te zijn in onze plaatsingen. De simpele regel ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’ is hierop van toepassing. Dit geldt niet voor o.a. de kledingbranch en horeca. Wij gaan hier zorgvuldig mee om en kijken ook naar de geografische afstand tussen de conculega’s.

Houdt de fotograaf tot vriend

Tripple-Ad maakt gebruik van een aantal professionele fotografen voor de foto’s in HalloKrimpen en HalloCapelle. We vinden het erg belangrijk dat de beeldkwaliteit recent en van goede kwaliteit is.

Tripple-Ad betaalt daarvoor een licentie bedrag aan de fotografen en krijgt hiervoor het gebruiksrecht om deze in de magazines te plaatsen en voor promotie doeleinde op onze website en in de sociale media, zoals facebook, te gebruiken.

Daarnaast is afgesproken dat de klant dezelfde foto’s ontvangt in een webformaat om deze ook voor zijn of haar website en sociale media in te zetten.

Wil jij als klant de foto of foto’s ook gebruiken voor ander drukwerk, zoals bv. een krant of ander magazine, dan kan er bij de fotograaf een licentie gekocht worden.

Voor je eigen bestwil, koop zo’n licentie, rechters leggen boetes op van 500 tot 1500 euro als je geen licentie hebt. Ben je vergeten wie de fotograaf was, neem dan contact op met ronald@tripplead.nl

Aangeleverde foto’s door de klant zijn rechtenvrij te gebruiken door Tripple-Ad in het magazine en in overige reclames ten behoeve van de klant.

Indien naamsvermelding van de fotograaf gewenst is, kan dat doorgegeven worden. Foto’s die aangeleverd worden zijn van drukkwaliteit, minimaal 1 MB of 300 dpi

 Tekst

Tekst mag door de klant zelf aangeleverd worden. Te lange tekst wordt door onze redacteur ingekort en suggesties voor verbetering van de tekst kunnen worden voorgelegd. Tekst geschreven door onze journalisten wordt altijd aan de klant voorgelegd om op juistheid te controleren. 

Als de klant meer ruimte en dus een langere tekst wenst, dan bestaat de mogelijkheid om meer paginaruimte bij te kopen, in overleg directie.

Onze redacteur zorgt voor een leesbaar stuk en haalt taal- en stijlfouten uit de tekst. Mocht er uiteindelijk onverhoopt toch een fout te vinden zijn, dan kunnen daar geen consequenties aan verbonden worden.

Plaatsing

Een artikel of advertentie wordt geplaatst na een door de klant voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging. Hierin staat de overeengekomen prijs en het aantal plaatsingen.

Op de getekende opdrachtbevestiging heeft de klant het juiste factuuradres, de afdeling en de contactpersoon en het e-mailadres ingevuld en indien van toepassing een ordernummer.

Vormgeving

De vormgeving hanteert een maximaal aantal woorden als standaard aan voor een advertorial.

  1. Halve pagina: 1 foto / 175 woorden / contactgegevens
  2. Hele pagina minimaal 2 foto’s / 375 woorden / contactgegevens

Vormgeving heeft de creatieve vrijheid om het artikel naar eigen professioneel inzicht op te maken. 

De klant krijgt een screenshot als proefdruk. Deze moet binnen de daarvoor gestelde tijd goedgekeurd worden, of geretourneerd worden met commentaar.

Verspreiding

In de magazines is aangegeven in welke gemeenten verspreiding plaatsvindt. Tripple-Ad is niet verantwoordelijk voor het niet bezorgen op adressen met een zogenaamde ‘nee-nee sticker of nee-ja sticker’. Tripple-Ad heeft gedurende de bezorgdagen uitvoerig contact met de bezorgdienst, maar is niet  verantwoordelijk voor de juiste bezorging.

Betaling.

Facturering vindt digitaal plaats, daags voor de verspreiding van het magazine, tenzij anders overeengekomen. 

De betalingstermijn is maximaal 21 dagen, eerder wordt op prijs gesteld.

Annuleren

Mocht er onverhoopt sprake zijn van annulering, dan is dit mogelijk tot een week na de deadline van inlevering. Als het artikel reeds geschreven, geredigeerd en opgemaakt is, zullen slechts deze kosten doorbelast worden. Dit zal dan met voor de volgende editie verrekend worden.