RZ Notarissen; schenkbelasting

Belastinggevolgen bij wijziging van huwelijkse voorwaarden

schenkbelasting

In mijn vorige columns heb ik stil gestaan bij de wijziging van het huwelijksvermogensrecht per 1 januari. In deze column behandel ik een verandering in de fiscale gevolgen van het wijzigen van huwelijkse voorwaarden. De wet geeft als hoofdregel, dat indien men trouwt in gemeenschap van goederen, ieder van de echtgenoten gerechtigd is tot een gelijk aandeel (dus 50:50). 

Bij het aangaan of het wijzigen van huwelijkse voorwaarden kan men ook een ander aandeel afspreken, bijvoorbeeld 90:10. Tot Prinsjesdag 2017 ging men ervan uit dat het invoeren van een gemeenschap van goederen met een ongelijk aandeel niet leidt tot een schenking van de ene echtgenoot aan de andere echtgenoot. Er zou dus ook geen sprake zijn van het betalen van schenkbelasting.

Schenkbelasting bij gemeenschap van goederen met ongelijke aandelen

De dag na Prinsjesdag 2017 doken in diverse media opeens berichten op, dat het trouwen in gemeenschap van goederen of het tijdens het huwelijk invoeren daarvan opeens belast is met schenkingsrecht. Dit is echter niet het geval zolang de partners een gemeenschap van goederen invoeren met gelijke verdeling (50:50). Dit betekent dat in de standaard situatie, die geldt voor de meeste mensen, er niets wijzigt en er dus ook geen sprake is van schenkbelasting.

Dit wordt anders indien A en B een gemeenschap van goederen invoeren waarbij zij ieder voor een ongelijk aandeel (dus niet 50:50) gerechtigd zijn. 

Voorbeeld: stel A en B zijn getrouwd in koude uitsluiting. B heeft een vermogen van € 2 miljoen en A heeft geen vermogen. A en B besluiten in 2017 een gemeenschap van goederen in te voeren waarbij A belastingvrij gerechtigd wordt tot € 1,9 miljoen en B tot € 100.000.  B overlijdt. A erft € 100.000 en dat valt onder de vrijstelling van de erfbelasting (€ 638.089). A betaalt dus geen erfbelasting. De regering gaat dit aanpakken. In de nieuwe regeling mag A € 1 miljoen belastingvrij van B ontvangen, namelijk de helft van het gemeenschappelijk vermogen. A krijgt echter € 1,9 miljoen. Dit betekent dat hij over € 900.000 schenkingsrecht moet betalen (ruim € 167.000).

Geen schenkbelasting bij gemeenschap van goederen met gelijke aandelen

Voor alle duidelijkheid: trouwt u in gemeenschap van goederen en wordt u beiden voor de onverdeelde helft (dus 50:50) gerechtigd tot het gezamenlijke vermogen, dan is er niets aan de hand en betaalt u geen schenkingsbelasting!

1 ster2 sterren (No Ratings Yet)
Laden...

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *